Warning: htmlspecialchars(): charset `windows-1250' not supported, assuming utf-8 in /_klass/_produkt.php on line 274
Czujnik ruchu 1200W zasięg= 180° 14m, biały::

#03639 - Czujnik ruchu 1200W zasięg= 180° 14m, biały

Czujnik ruchu 1200W  zasięg= 180° 14m, biały
CZ-34Z-03639

Na magazynie : Towar NIEDOSTĘPNY, zapytaj o produkt handlowca
zapytaj o produkt naszego handlowca


Kod produktu : #03639
wstecz

Urzšdzenie majšce na celu automatyzację procesów elektrycznych, przy jednoczesnej oszczędnoœci energii elektrycznej. Jego zadanie polega na włšczeniu i po upływie okreœlonego czasu wyłšczeniu, obwodu elektrycznego w chwili wykrycia obiektu emitujšcego promieniowanie podczerwone. Modele czujnika ES34R i ES34Z mogš wykrywać ruch w zakresie 180° na odległoœci max 11m model ES37Z w zakresie 270° na odległoœci max 11m, a ES40Z w zakresie 360° na odległoœci max 11m (ES40Z) lub 6m (ES40Z*). Do dyspozycji jest tu szereg możliwoœci regulacyjnych, co ogranicza obsługę przez użytkownika do niezbędnego minimum. Pierwszym regulowanym parametrem jest czas działania czujnika mierzony od chwili wykrycia ruchu do momentu wyłšczenia; od 5 sek. do 13 min. Drugim regu­lowanym parametrem jest poziom natężenia œwiatła przy jakim czujnik zaczyna wykrywać ruch. Dzięki tej właœciwoœci możemy przystosować go do działania tylko w okresie od zmierzchu do œwitu.